Bài mới

Tích hợp ShipChung.vn vào Woocommerce WordPress

Cổng vận chuyển và thanh toán ShipChung.vn ra đời đã giúp giải bài toán khó về mặt giao hàng và thu nhận tiền trực tuyến. Mình ra mắt plugin tích hợp ShipChung vào Woocommerce của WordPress. Với plugin này, sau…

Chắc hẳn các bạn xài Woocommerce đều dùng chung Danh mục (Category) sẵn có của WordPress cho việc phân loại thương hiệu ( brand ), danh mục ( nam, nữ,… ) cho các sản phẩm. Có lẽ hầu như các…