Liên hệ

Nếu bạn cần hỗ trợ về facebook, vui lòng điền form dưới

Hỗ trợ lấy lại Facebook
Bạn hãy nhập Email + SĐT đang sử dụng được để được hỗ trợ lấy lại facebook. **Nếu bạn không có/không biết sử dụng email riêng cá nhân
nào thì hãy [click vào đây]
Nếu FB không có/mất quyền vào email thì [click đây]

 

Để liên hệ các vấn đề khác:

Liên hệ MinhZ