Phần mềm tính xăng dầu quản lý xe cho PCCC

Cung cấp miễn phí, hỗ trợ kĩ thuật phần mềm thống kế, quản lý xăng dầu lượt xuất xe và các phương tiện PCCC.

Tính năng gồm:

  • Thay đổi cập nhật chỉ số xăng dầu, tên xe dễ dàng
  • Xuất ra báo cáo Excel và word xăng dầu đúng theo mẫu của cơ quan đơn vị
  • Thống kế xăng dầu, số lượt xuất theo thời gian thật
  • Dễ dàng quản lý xe, phương tiện có sử dụng xăng dầu.
  • Chỉ cần vài ngày nhập 1 lần, cuối tháng xuất báo cáo xăng dầu, ghi lệnh xuất xe là xong
  • Và nhiều tính năng nhỏ khác…

 

Sau khi xuất ra excel báo cáo:

Excel xang dau

5/5 - (1 bình chọn)