Sửa lỗi Autocad không hiện hình ảnh chèn vào

Đa phần người dùng Việt Nam khi sử dụng Autocad chèn hình ảnh vào bảng vẽ, sau khi save mà một thời gian sau mở lên lại thì autocad không hiện hình ảnh. Vậy lỗi là do đâu ?? Mình phát hiện ra rằng, những người hay gặp lỗi này có thói quen đặt tên thư mục và … xem thêm