Phục hồi USB bị virus mất hết dữ liệu

Có phải USB bạn bỗng dưng mất hết dữ liệu, vào USB thì không còn gì cả chỉ có những tập tin lạ bạn chưa từng thấy. Có thể USB bạn đã bị nhiễm virus giấu dữ liệu của bạn hoặc là đã xóa luôn rồi Trường hợp virus giấu dữ liệu là khi máy … xem thêm