Sửa lỗi Publish mà bị lên lịch trên Wordpress

Cách sửa lỗi ” Your scheduled changes just published ” trên wordpress hay còn gọi là Sửa lỗi Publish mà bị lên lịch trên Wordpress như sau.

Your scheduled changes just published

Khi bị trường hợp này bạn sẽ không thể đăng bài và Tuỳ chỉnh / Customize setting của theme, cứ bị lỗi và báo đã lên lịch. Sau khi mò mẫm mình phát hiện là do chỉnh giờ trên hosting/server GMT +7. Hãy đổi lại sang giờ GMT cho cả hosting/server và PHP nhé.

Fix it by changing server time and php time to GMT. Not GMT +X.

 

 

 

5/5 - (1 bình chọn)