yahoo small bussiness refund

Hướng dẫn đòi tiền domain Refund từ Yahoo Domain

Một năm trước mình có mua 1 domain trong đợt khuyến mãi của Yahoo! Small Bussiness và quên mất nó đi, thế là mặc dù chưa tới ngày gia hạn tên miền X đó (còn hơn 2 tuần), Yahoo vẫn tự động thu trước của mình $35 qua PayPal. Một phần cũng do lỗi của mình không … xem thêm