Sửa lỗi Visual Editor Wordpress không load sửa được bài viết

Vừa rồi mình update lên Wordpress 4.5.3 và khi sửa bài viết thì Visual Editor và Text tab không thể kết nối với nhau, khung chỉnh sửa trực quan Visual không load được, phải bấm qua khung Text để sửa cập nhật bài viết. Sau khi kiểm tra và thử CHMOD lại các thư mục wp-includes, … xem thêm